Já jsem …

Říkají o mně, že jsem veselá, empatická, komunikativní a intuitivní žena a že kromě nápaditosti a kreativity je mým darem i komunikace v mnoha jazycích, což třeba ještě jednou využiji. Je na mně vidět, že mou vášní je posouvat děti i dospělé k tomu, aby se cítili lépe, a to především pohybem v rámci cvičení terapeutických fasciálních cviků (jóga, body). A využívám svůj dar harmonizovat dotykem v rámci kraniosakrální terapie a Access Bars. Spolupracuji s milými kolegyněmi v rámci INNP na Praze 2 a v Hradci Králové, pracuji s dospělými a dětmi a těší mě, že se postupně naplňuje moje životní mise.

Správně vedená energie je klíčová

Pochopila jsem, že správně investovaná a vedená energie je to nejdůležitější proto, aby se člověk cítil svěží, vitální, aby žil život s lehkostí, aby mu věci šly od ruky a měl takový ten dobrý vnitřní pocit z maličkostí. Jak na to? To chci předávat těm, kteří mají zájem.

Otázky o smyslu (mého) života mě zajímaly už jako malou

Odjakživa mě totiž zajímal zdravý přístup k životu, od dětství jsem si kladla otázky po tom, kdo jsem a proč jsem na světě. To bylo leitmotivem mého života. A tak jsem celý život něco zkoumala, studovala a cestovala. Na střední škole jsem prázdniny strávila v indiánském kempu v Kalifornii, pracovala jsem v Disneylandu v Paříži a na radnici v Kolíně nad Rýnem. Vystudovala jsem mezinárodní studia na Fakultě sociálních věd, studijní pobyt jsem si užila v Holandsku, kde mě nadchla oblast životního prostředí. Tomu jsem se pak profesně věnovala řadu let. Celou dobu mi život nabízel různé cesty sebepoznání: od zpívání manter, kruhových tanců, bubnování, až ke cvičení jógy a meditace na své vyšší Já.

Moji tři „muži“ mě naučili víc než jakákoli škola

Pokladem bylo seznámení s mým sportovně založeným mužem Milošem, který mě odjakživa podporoval a zpočátku jsme se spolu pracovali v oblasti životního prostředí (recyklace elektrozařízení).  Je zároveň báječným tatínkem našich dvou synů. A stále mě  pobízí ať rozvíjím tyto mé aktivity.  Po narození Míly a Fáby jsem dospěla k tomu, že mým posláním je totiž práce s lidmi. S dospělými a s dětmi, kterým můžu předávat to, co jsem si sbírala během života jen sama pro sebe – pro své zdraví, chápání souvislostí a podstaty věcí a pro svou životní pohodu. Vím, jak důležité je pečovat o své zdraví a vnímat to, co používáme na sebe a do sebe, vím, jak důležité je poznání vlastních hodnot  a životních principů. Vím, jak důležité je poslouchat svou duši.

“ Nikdo není dokolaný anebo právě každý je dokonalý právě takový jaký je“

Opravdu je dobré děkovat

Pochopila jsem, že to, co nám život přináší, je důležité pro náš osobní rozvoj, který nám nemůže nikdo nadiktovat ani přikázat. Protože my sami jsme jeho tvůrcem. Takže i když se nám zdá, že je něco špatně, klaďme si správné otázky a děkujme za to, že stav není horší. A děkujme za životní lekci, kterou nám daná situace měla ukázat. Důležité je vnitřní pochopení, takovéto pochopení celým člověkem.

Proto vím, že moje zdravotní obtíže mě měly někam nasměrovat a že zdravotní obtíže mého syna v prvním roce života mě měly posunout k mé životní misi: k práci s dětmi. Do hloubky jsem tedy začala studovat souvislosti ohledně specifických poruch chování, učení a řeči.  Dozvěděla jsem se spoustu důležitých informací z oblasti neurověd a pochopila jsem i mnohé z oblasti  anatomie mozku. Díky tomu jsem poznala spoustu úžasných lidí, kteří mě inspirovali a směrovali. Důležitou osobou se pro mě stala MUDr. Věra Kleplová, které patří velké díky nejen za péči o mého syna, ale především za to, co houževnatě desítky let dělá pro ostatní děti.

Propojenost a poctivý přístup je pro mě nejvíc

Vyzkoumala jsem, jak důležitý je správný pohyb a cvičení pro dotváření nervových spojů či dozrání mozečku. Dozvěděla jsem se, jak důležitý je rozvoj emocí a smyslového vnímání a jak úžasný je například přístup podle italské lékařky Marie Montessori. Protože díky tomu, co jsem vyzkoumala a díky tomu co on statečně odcvičil, se podařilo u něj vyřešit řadu potíží ještě před nástupem do školy.

A proto děkuji za to, že oba kluci, i když s nimi kolikrát ztrácím nervy a bývám „přísným policajtem“, jsou tím nejlepším, co mě v životě potkalo a mám je nesmírně ráda. Jsem šťastná, že jsem jejich máma a že dělám právě to, co dělám. Výchova a vzdělávání dávají pro mě velký smysl a věřím, že se mi podaří dosáhnout ještě mnohého v této oblasti, která mě takto přitáhla.

Celý život hledám klíče ke štěstí a každý den nacházím jeden z nich. A vím, cesta je cíl.“

Moje knížky

Budu moc ráda, když si přečtete to, co jsou vyzkoumala ze všech oblastí rozvoje dětí:

Moje eBooky

Co jsem na cestě k dětem prošla:

2020 – Kurzy Access Bars (R), Access Facelift, Kraniosakrální terapie

2019 Komplexní přístup k řešení neurovývojových poruch, metody emocionálního uvolnění a jejich využití při řešení psychosociálních příčin NVP (Mgr. S.Emmerlingová) (Osvědčení)

2018 Supervize: Neuro-vývojová stimulace (INVTS, s.r.o. – Mgr. Marja Volemanová) – Osvědčení

2018 Celostní přístup k řešení neurovývojových poruch – Dílčí oslabení výkonu  (Mgr. Stanislava Emmerlingová) Osvědčení

2018 EFT – raná traumata a jejich vliv na vývoj osobnosti a základní seznámení s EFT (Mgr. Stanislava Emmerlingová) Osvědčení 1  Osvědčení 2

2018  Rozvoj pohybových dovedností u dětí od 3 do 7 let – cvičení na propojení hemisfér (MŠ Ottománek) Osvědcení

2018 Úvod do vzdělávací kineziologie (Mgr. Stanislava Emmerlingová) Certifikát

2018 Jednodenní seminář Eurytmie (Česká antroposofická společnost)

2018 Neuro-vývojová terapie ve školní praxi  – Institut neuro-vývojové terapie Mgr. Marja Volemanová Certifikát

2017  a 2018 Kurz celostního programu vývoje dítěte – Pohybové studio MUDr. Věra Kleplová  Certifikát Certifikát 2

2017 Kurz Jak na hyperaktivní dítě – KUPROG CZ   Certifikát

2017 Úvod do neuro-vývojové terapie – Institut neuro-vývojové terapie Mgr. Marja Volemanová Certifikát

2017 Mezinárodní kurz dětské jógy v Londýně – Rainbow Kids Yoga  Certifikát

2017 Desatero pro rozvoj dětí v MŠ (řešení ADHD pohybem) – Pohybové studio MUDr. Věra Kleplová  Osvědčení

2017 Aktivity každodenního života, senzomotorický materiál a Montessori filosofie – práce s dětmi od 0 do 6 roků, Centrum holistického vzdělávání – Osvědčění

2017-2018 Seminář I, II, III, Návod na těloRolfjóga, Rolfpilates  (64h)

2016 Instruktor jógy (150h), Česká asociace dětské jógy  Certifikát

2015 Seminář jógové hry pro předskoláky, Česká asociace dětské jógy

2011  Reiki 1, 2

 

Co se mi v oblasti aktivit s dětmi a dospělými podařilo:

2021 – Metoda PES (R) – pohyb, emoce a smysly – komplexní přístup k rozvoji dětí

od 2019            Institut náprav neurovývojových poruch, z.s. – založení této neziskové organizace, akreditace MŠMT, certifikované pracoviště neuro-vývojové stimulace, přednášky, kurzy, publikace, poradenská činnost

od 2018            Konzultace pro děti s ADHD

od 2018            Smarty pro děti (R) pro školky a školy 

11/2017           Panelová diskuse – prevence poruch chování a učení v rámci Místního akčního plánu Praha 11 Program     Výstupy  Info ve Zpravodaji Klíč

od 2016           Vlastní lekce rodinné (dětské) jógy  a terapeutické jógy pro dospělé – Domov seniorů Chodov, Praha 4

2016-2018      Lektorka hudební školy Malý muzikant  

2016                Lektorka pohybového kroužku Fondu ohrožených dětí – Klokánek, Praha 4 Chodov

IČ: 69026343

DIČ: CZ7752120046