Rozvíjíme zrak dětí pomocí cvičení (Poradce ředitelky mateřské školy  12/2018)

„Celostní“ jóga ve školce jako optimální příprava na školu ( Poradce ředitelky mateřské školy 12/2018)

Pro děti s poruchou pozornosti a učení – cvičení a smysly (časopis Meduňka 11/2017)

Celostní přístup k dětem s poruchou pozornosti (časopis Meduňka 10/2017)

Cvičit smysly má smysl – sluch (časopis Rodiče 9/2017  )

Cvičit smysly má smysl – hmat (časopis Rodiče 7-8/2017)

Cvičit smysly má smysl – nohy (časopis Rodiče  6/2017 )

Cvičit smysly má smysl – zrak (časopis Rodiče 6/2017  ) 

Cvičit smysly má smysl – úvod (časopis Rodiče 5/2017)

Dětská jóga – kouzlo přítomného okamžiku (časopis Meduňka 10/2016)

Dětská jóga jako prevence podzimních onemocnění (časopis Rodiče 11/2016)

Příběh  Petry (Jógoviny)

O dětské józe (zpravodaj Toulcův dvůr)