Webové stránky

Mgr. Stanislava Emmerlingová – kniha Vidím to jinak, aneb skryté příčiny poruch chování a učení

Neuro-vývojová stimulace

Fascie

Inovativní vzdělávání

Jóga pro děti a dospělé

Pomůcky pro děti s dysgrafií, dyslexií

Pohybové studio MUDr. Kleplová

Doporučené publikace

Blythe, S.G.: Dítě v rovnováze, Nakladatelství Inštitút psychoterapie a socioterapie, 2012

Budíková, Krušinová, Kuncová: Je vaše dítě připraveno do první třídy?, Computerpress, 2004

Jucovičová,  D., Źáková H.: Máte neklidné, nesoustředěné dítě? Metody práce s dětmi s ADHD především pro rodiče a vychovatele, Nakladatelství D+H

Sinderlarová, B.: Předcházíme poruchám učení, Portál, 2016

Da Silva Kim: Kreativní učení, Nakladatelství Anag,  2010

Dennison, P.: Edu-K for kids,Edu-Kinesthetics, Inc. Post Box 3395, Ventura CA, USA, 1987

Dwecková, C.: Nastavení mysli, Jan Melvil Publishing, 2006

Hannaford, Carla: Smart Moves : Why learning is not all in your head,Great River Books, Salt Lake City, Utah, USA,2005 (anglicky)

Hannstick, E.: Metoda Montessori a jak ji učit doma, Pragma, 2013

Hansen, John: Netterův vybarvovací anatomický atlas, Albatros Media a.s., 2013

Herman, M: Najděte svého Marťana, Apak, 2014

Chapman, G, Campbell R.: Děti a pět jazyků lásky, Návrat domů, Praha 2010

Kleplová V: Cvičíme doma s tím, co máme, Nakladatelství ANAG, 2011

Kleplová V: Našemu sluníčku (fit od narození do školy), Nakladatelství ANAG, 2011

Kopsovi, : Tygr dělá uááá, Albatros Media a,s,, 2014

Kutálková, D: Jak připravit dítě do 1.třída, Grada Publishing, 2014

Loyd, A.: Léčebný kód, Pavel Dobrovský – Bata, 2011

O ´Dell cook: Stopping Hyperactivity, Avery Publishing Group, US, 1997 (anglicky)

Oravcová , L.: Principy zdravého pohybu  – Jóga a jógová terapie, Poznání 2016

Otevřelová, H.: Minipříběhy pro děti se specifickými poruchami učení a chování

Pfeffer, S. : Rozvíjíme emoce dětí, Portál, 2003

Seldini, T.: Jak vychovat úžasné dítě podle principů Montessori, Slovart 2017

Snelová E.: Klidně a pozorně jako žabka, Albatros Media a.s. 2010

Schervan-Schreiber, D: Uzdravení bez léků Rybka Publishers, 2011

Zelinková, O.: Dyslexie v předškolním věku, Portál 2012

Volemanová M.: Přetrvávající primární reflexy

Články a studie

Fascie

Co je vše potřeba pro nácvik čtení a psaní

Diplomová práce NVT

Vývojová kinezilogie dítěte a jóga

Zajímavé odkazy

Vědomý život s radostí pro děti i rodiče

Výchova nevýchova

Reklama

Poradenství v oblasti recyklace odpadů