VÝCHODISKA

 • Pohyb, pohyb, pohyb (hrubá motorika) – významný faktor rozvoje člověka už od početí
  • práce se hlubokými svaly a jednotlivými částmi těla (i prsty u rukou, u nohou, očima) – je klíčové pro správný rozvoj nervových propojení a stimulaci mozkových center
  • rovnováha – klíčový pojem, souvisí totiž s fungováním mozečku (ten je zodpovědný za koordinaci, automatizaci, paměť atd…)
 • Psychika – učíme se pracovat s pozitivní emocí a začínáme změnou nastavení mozku (cvičit jiný úhel pohledu – jak z negativního udělat pozitivní). Jdeme na to zvesela, s empatií, s partnerským přístupem, a se vhodnou motivací (vysvětlíme si, že je vše v pořádku, jen něco doladíme, ukážeme si obrázek toho, jak vypadá mozek a nervová spojení – děti to pak lépe vnímají a bude se jim to hodit i v biologii). Cviky pak sestavujeme podle věkové skupiny, cvičí se podle obrázku a většinou i s básničkou, která napomáhá upevnění cviku a rytmizaci pohybu
 • Emoce a redukce stresu – radost, lehkost, optimismus, nelpět na výsledku, ale brát vše jako přirozený proces. Uvolnění je důležitý faktor pro eliminovaci stresu nejen u dětí, ale i dospělých
 • Rodič – šéf i parťák, ale též „jenom“ člověk
  • můžeme vést i osobní pohovor bez dětí, kdy si vysvětlíme, co konkrétně rodiče trápí a jak vnímá v této situaci svou roli.
  • důležité je, aby rodič MĚL ZÁJEM, ČAS, aby změnil úhel pohledu POZITIVNÍM směrm a zavnímal, že  může něco dělat, nemusí však podléhat sám stresu a obíhat mnoho odborníků
  • důležité je pochopit, že všichni se chtějí cítit v bezpečí a proto nějak jednají
  • zamyslet se nad tím, jací jsme my (pro děti jsme příkladem) a jestli bychom nemohli něco sami změnit na sobě a jak právě zajistit, abychom se všichni cítili dobře
  • Společné chvíle s dětmi
   • „zlatá“ kniha Děti a 5 jazyků lásky (G. Chapman)
    • 5 projevů lásky k dětem (ale též i k partnerovi): Pozornost, slovo, skutek, pohlazení nebo přátelský stisk, dárek
  • Vést děti vhodnou formou (heslo z letadla: napřed nasaď masku sobě, pak svým dětem – tj. je důležité, aby měl rodič naplněny základní fyziologické potřeby pro pohodu – jídlo, odpočinek, klid), pak může přikročit k těmto krokům:
   • tolerance, vlídnost, pozitivní motivace, svěřit drobné splnitelné úkoly, dávat jim limity, být předvídatelný
   • zajistit toto
    • struktura (kdy, co, jak)
    • řád (v krocích – budeme dělat 1,2,3)
    • stručnost  (dávat maximálně 3 pokyny)
    • důslednost
    • pochvala
  • Zajistit přirozený pohyb venku
   • Turistika, bojovky v lese, skákat gumu, hrát prstové hry („pumpovaly dvě panenky“), uzlování
  • Žít skutečný život
   • Nabízet dětem cokoli, co je přitáhne do tohoto světa:pečení, tvoření, kutlství, pěstování zeleniny, péče o květiny nebo domácí mazlíčky (to vše je klíčové v dnešní virtuální době)

JAKÉ PRVKY PROGRAM VYUŽÍVÁ

 • Neuro-vývojová stimulace  Pokud přetrvávají primární reflexy, nemůžou funkci převzít vyšší nervová centra a vyšší reflexy
 • Vývojová kineziologie dítěte
  • Cviky vracející děti do prvního roku života  (Celostní program vývoje MUDr Kleplové®)
  • Rolfjóga a Rolfpilates (Lenka Oravcová, Zdeňka Šímová)
   • Zaměřeno na fascie – pojivová tkáň, která je jako pavučina prostupující celým tělem a obalující všechny prvky těla. Je důležitým nově vyzkoumaným smyslovým orgánem – souvisí s vnímáním těla, přenosem vzruchů ale rovněž imunitních reakcí)
 • EDU-kineziologie – (Paul Dennison)  – s cviky se nastupuje po cca 3 měsících po odcvičení základních reflexů NVT
  • Cviky na propojení hemisfér (aby mozek nefungoval jednostranně – unilaterálně), cviky s prsty
  • Odbourání stresu přímo v buňkách,  stres v buňkách = hlavní příčina všech onemocnění (B. Lipton,D. Schervan-Schreiber, A. Lloyd)
 • Montessori aktivity
  • Aktivity na rozvoj smyslů – hmatová pexesa,hry pro sluchové či optické vnímání, vnímání tepla, struktury materiálů, trénink posloupností
 • Eurytmie – pohyb po spirálách, rytmus, pohyby rukou jako „bojové umění“
 • Relaxace
  • Odbourání stresu je klíčové pro jakýkoli
  • Je klíčovou součástí práce s těmito dětmi, bývají velmi unavené , i když se nám to nezdá, ale fungují většinu času ve fázi snění
  • Běžné aktivity je velmi vyčerpávají (sedět rovně, být zticha, něco se naučit…)
  • Relaxace je. s hudbou, zpíváním mantry, provázím děti slovem, relaxace pohybem, vnímáním jednotlivých částí těla, vizualizaci – oblíbené místo…, dechová cvičení
 • Mindfulness – vědomá pozornost (souvisí s relaxací)
  • práce s vnímáním přítomného okamžiku
  • soustředit na dech, na své tělo
  • lze zařazovat do běžného života – soustředit na své ruce, na svůj dech, na lístek stromu…
 • Stará dobrá klasika
  • skákání gumy, tleskací hry (Umbai vari vari vasimbo), školka s míčem a švihadlem, nácvik žonglování, chůze po laně, reakční rychlost, přebírání nitě, mikádo…

Pracujeme s „celým člověkem“

 • Cviky podle prvního roku života dítěte
 • Aktivace smyslů
 • Cviky na rovnováhu, propojení hemisfér, smysl pro rytmus
 • Dechová cvičení – zásobárna energie
 • Vědomá pozornost – relaxace a soustředit se na přítomný okamžik
 • Práce s emocemi – radost a různé výzvy – akrobacie a vtipné prvky
 • Retro aktivity – Skáčeme gumu, hrajeme školku s míčem, cviky s prsty „Pumpovaly dvě panenky“, mikádo

Naučíme vás „ jet na tu správnou energii“

 • ANO
  • Výživa (Omega 3, dostatek vody, semínka…)
  • Pohyb (roční program neuro-vývojové stimulace)
  • Přirozený pohyb
  • Čerstvý vzduch
  • Stimulace všech smyslů v reálném světě – pobyt v lese, na horách, na hřišti
  • Zajistit jim chvíle klidu sami pro sebe
  • Pozitivní chvilka před spaním
  • Aromaterapie (Litsea Cubeba)
  • Fytoterapie (Energy produkty)
 • NE
  • Mobil a tablet hodinu před spaním
  • Energetické nápoje
  • Mnoho aktivit (tyto děti jsou hodně unavené a jen se nám zdá, že jsou „nezdolné“ )
  • Stresové situace
  • Soutěže a výkonnostní sporty
  • Negativní zprávy, hry plné násilí

 

SMARTY DOMA

 • Celostní a pozitivní přístup k dítěti
 • Program probíhá při přátelských setkání v neformální atmosféře
 • Definujeme si, co chceme řešit – dítě i rodič
 • Vstupní pohybové testy
 • Vyšetření na lateralitu (pravák, levák, nevyhraněnost)
 • Zadáme hravou formu cviky -na 4 týdny –  cviky na rovnováhu, cviky na odbourání primárních reflexů , relaxaci a smyslové vnímání – cvičíme podle „mořského příběhu“ a jednotlivé prvky na sebe logicky navazují

 • Zařadíme cviky na koordinaci, pravo-levou orientaci, diferenciaci pohybů, rytmus, posloupnost, vzpřimování, posilování hlubokých svalů v těle
 • Poradíme, co jíst, co zařadit do běžného dne, co si přečíst
 • S předškoláky proberme portfolio podle Drahomíry Jucovičové (zraková percepce,sluchová percepce, motorika, emoce)
 • Důležitá je práce s hmatem
  • Hmatové pexeso, mačkací míčky, terapeutická hlína, kinetický písek, sypký materiál typu fazole, hrách.
 • Rovnováha – balanční pomůcky, houpání
 • Propojení hemisfér – křížové pohyby, rytmicita
 • Relaxace – masáže, práce s vědomou pozorností  – Mindfulness

 

SMARTY ŠKOLA – „Chytrá“ jóga ve škole

 • Jóga ve škole na podporu soustředění, učení a obratnosti
  • Cviky podle neuro-vývojové stimulace – zadám vždy pro cvičení každý den ve škole
  • Cviky podle vývojové kinezologie – cvičíme „Smarty mořský příběh“ s básničkami
  • Edu-kineziologie – krátká cvičení na začátek lekce, které doporučuji i do výuky na aktivizaci a relaxaci
  • Cviky na propojení hemisfér – formy ležatých osmiček a křížových pohybů v jakékoli podobě
  • Prvky jógy + dechová cvičení
  • Prvky akrobatické jógy
  • Prvky partnerské jógy
  • Cvičení v kruhu
  • Opičí dráhy – podlézání, přelézání, chůze po nerovném povrchu, práce s nožní klenbou
  • Cviky na reakční rychlost, interamodalitu, serialitu – pochod, tleskání, postřeh
  • Pohybové hry
  • Pomůcky – míče, švihadla, šátky, kruhy, lana…
  • Netradiční masáže
  • Relaxace – práce s pozitivní emocí, s pozitivním zážitkem

   

 

DÍLČÍ OSLABENÍ VÝKONU 

Tzv. dílčí funkce jsou základní schopnosti, které umožňují diferenciaci a rozvoj vyšších psychických funkcí, jako jsou řeč a myšlení (Scharingerová, 2016). Pokud existují poruchy dojde k nerovnoměrnému vývoji. DOV  je jednou z metod, která ovlivňuje kvalitu vnímání dítěte a zpracování informací, čímž má dopad na projevy a chování ve škole. Můžete najít informace i pod deficity dílčích funkcí (Teilleistungsswächen) rakouské psycholožky Brigitte Sindelaar.

Co ovlivňují:

 • čtení, psaní, výslovnost, řeč, jemnou motoriku, matematiku, chování a jednání.

Pokud včas zjistíme oslabení některé funkce, můžeme vhodnou stimulací podpořit její rozvoj a zmírnit či zcela eliminovat pozdější problémy s osvojováním základních školních dovedností. Je důležité začít v předškolním věku, ideálně se věnovat buď poslední rok školky, při odložené školní docházce nebo při přípravném ročníku základní školy.

Sindelarova (2007, 2013) řadí mezi dílčí funkce:

 • zrakové vnímání, sluchové vnímání, prostorovou orientaci, intermodální spojení a vnímání časového sledu (někdy označované jako serialita- posloupnost krok za krokem), vizuomotorická koordinace (pohyb oka a ruky).
 • (v případě zrakového a sluchového vnímání se přitom nejedná o zrakové či sluchové vady, ale nedostatečné zpracování zrakové, resp. sluchové informace v mozku).

Nápravy jsou možné pravidelným tréninkem.

 

FEUERSTEINOVA METODA INSTRUMENTÁLNÍHO OBOHACENÍ

 

Metoda psychologa Reuvena Feuersteina používaná v řadě zemí celého světa představuje propracovaný systém pro rozvoj kognitivních dovedností (dovedností myslet a učit se) a zlepšuje nenásilnou formou komunikační dovednosti dětí i dospělých. Celkově zvyšuje schopnost učit se pomocí vhodných strategií řešení. Děti pracují invididuálně nebo ve skupinkách s papírem a tužkou, s uceleným systémem cvičných sešitů v rámci dvaceti oblastí (instrumentů) se řeší stále náročnější úkoly. Lektor učí děti kriticky přemýšlet, učí je pracovat s chybou a podporuje jejich vnitřní motivaci k učení.
Program je vhodný právě pro děti se speciálními potřebami  (špatný prospěch, poruchy učení a chování, ADHD, ADD, autismus, Aspergerův syndrom, Downům syndrom aj.) ale i pro další skupiny. Zkušenosti učitelky si můžete přečíst zde.

PŘIHLÁSIT SE

 

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE

Pořádáme semináře na téma „Jak zlepšit učení a soustředění dětí: jak přispět ke zdravému rozvoji vašich dětí a nové pohledy na poruchy pozornosti a učení“

 • Neuro-vývojová stimulace a další programy
 • Feuersteinova metoda intrumentálního obohacení

2018 – Mateřské centrum Střešovický Oříšek

 

UPOZORNĚNÍ

Program nenahrazuje lékařskou péči či lékařem určenou medikaci.