CHCI, ABY DĚTI I DOSPĚLÍ ROZKVÉTALI. VYUŽÍVÁM K TOMU 3 PILÍŘE: POHYB, EMOCE A SMYSLY

    VÝCHODISKA

  • POHYB (hrubá motorika) – významný faktor rozvoje člověka už od početí – Jóga, body a cviky
    • práce se hlubokými svaly a jednotlivými částmi těla (i prsty u rukou, u nohou, očima) – je klíčové pro správný rozvoj nervových propojení a stimulaci mozkových center
    • rovnováha – klíčový pojem, souvisí totiž s fungováním mozečku (ten je zodpovědný za koordinaci, automatizaci, paměť atd…)
  • EMOCE – učíme se pracovat s pozitivní emocí a začínáme změnou nastavení mozku (cvičit jiný úhel pohledu – jak z negativního udělat pozitivní). Jdeme na to zvesela, s empatií, s partnerským přístupem, a se vhodnou motivací (vysvětlíme si, že je vše v pořádku, jen něco doladíme, ukážeme si obrázek toho, jak vypadá mozek a nervová spojení – děti to pak lépe vnímají a bude se jim to hodit i v biologii). Cviky pak sestavujeme podle věkové skupiny, cvičí se podle obrázku a většinou i s básničkou, která napomáhá upevnění cviku a rytmizaci pohybu
    • Redukce stresu – radost, lehkost, optimismus, nelpět na výsledku, ale brát vše jako přirozený proces. Uvolnění je důležitý faktor pro eliminovaci stresu nejen u dětí, ale i dospělých
  • SMYSLY: učíme se vnímat vlastní tělo, rovnováhu, vnitřní i vnější svět, hmatové aktivity
    • Zajistit přirozený pohyb venku
      • Turistika, bojovky v lese, skákat gumu, hrát prstové hry („pumpovaly dvě panenky“), uzlování
    • Žít skutečný život
      • Nabízet dětem cokoli, co je přitáhne do tohoto světa:pečení, tvoření, kutlství, pěstování zeleniny, péče o květiny nebo domácí mazlíčky (to vše je klíčové v dnešní virtuální době)

JAKÉ PRVKY  VYUŽÍVÁM

  • Vývojová kineziologie dítěte
    • Cviky vracející děti do prvního roku života  
    • Rolfjóga a Rolfpilates (Lenka Oravcová, Zdeňka Šímová)
      • Zaměřeno na fascie – pojivová tkáň, která je jako pavučina prostupující celým tělem a obalující všechny prvky těla. Je důležitým nově vyzkoumaným smyslovým orgánem – souvisí s vnímáním těla, přenosem vzruchů ale rovněž imunitních reakcí)
  • EDU-kineziologie – (Paul Dennison)  – s cviky se nastupuje po cca 3 měsících po odcvičení základních reflexů NVT
    • Cviky na propojení hemisfér (aby mozek nefungoval jednostranně – unilaterálně), cviky s prsty
    • Odbourání stresu přímo v buňkách,  stres v buňkách = hlavní příčina všech onemocnění (B. Lipton,D. Schervan-Schreiber, A. Lloyd)
  • Access Bars a kraniosakrální terapie – přístup dotykem, je to jako relaxační masáž s přidanou hodnotou – dotyky na hlavě nebo přes deku na těle. Doporučuji pro restart při řešení situací, kdy nevíte kudy kam.
  • Montessori aktivity
    • Aktivity na rozvoj smyslů – hmatová pexesa,hry pro sluchové či optické vnímání, vnímání tepla, struktury materiálů, trénink posloupností
  • Relaxace
    • Odbourání stresu je klíčové pro každého
    • Je klíčovou součástí práce s těmito dětmi, bývají velmi unavené , i když se nám to nezdá, ale fungují většinu času ve fázi snění
    • Běžné aktivity je velmi vyčerpávají (sedět rovně, být zticha, něco se naučit…)
    • Relaxace je. s hudbou, zpíváním mantry, provázím děti slovem, relaxace pohybem, vnímáním jednotlivých částí těla, vizualizaci – oblíbené místo…, dechová cvičení
  • Mindfulness – vědomá pozornost (souvisí s relaxací)
    • práce s vnímáním přítomného okamžiku
    • soustředit na dech, na své tělo
    • lze zařazovat do běžného života – soustředit na své ruce, na svůj dech, na lístek stromu…
  • Stará dobrá klasika
    • skákání gumy, tleskací hry (Umbai vari vari vasimbo), školka s míčem a švihadlem, nácvik žonglování, chůze po laně, reakční rychlost, přebírání nitě, mikádo…

Pracujeme s „celým člověkem“

  • Cviky podle prvního roku života dítěte
  • Aktivace smyslů
  • Cviky na rovnováhu, propojení hemisfér, smysl pro rytmus
  • Dechová cvičení – zásobárna energie
  • Vědomá pozornost – relaxace a soustředit se na přítomný okamžik
  • Práce s emocemi – radost a různé výzvy – akrobacie a vtipné prvky
  • Retro aktivity – Skáčeme gumu, hrajeme školku s míčem, cviky s prsty „Pumpovaly dvě panenky“, mikádo

Naučíme vás „ jet na tu správnou energii“ – 2x eBook: Nabíječka energie pro rodiče a Nabíječke energie pro děti

  • ANO
    • Výživa (Omega 3, dostatek vody, semínka…)
    • Pohyb (roční program neuro-vývojové stimulace)
    • Přirozený pohyb
    • Čerstvý vzduch
    • Stimulace všech smyslů v reálném světě – pobyt v lese, na horách, na hřišti
    • Zajistit jim chvíle klidu sami pro sebe
    • Pozitivní chvilka před spaním
    • Aromaterapie (Litsea Cubeba)
    • Fytoterapie (Energy produkty)
  • NE
    • Mobil a tablet hodinu před spaním
    • Energetické nápoje
    • Mnoho aktivit (tyto děti jsou hodně unavené a jen se nám zdá, že jsou „nezdolné“ )
    • Stresové situace
    • Soutěže a výkonnostní sporty
    • Negativní zprávy, hry plné násilí

SMARTY PRO DĚTI – akreditované programy do mateřských a základních škol

 

  • VYužívám autorské cvičební kartičky
  • Zařadíme cviky na koordinaci, pravo-levou orientaci, diferenciaci pohybů, rytmus, posloupnost, vzpřimování, posilování hlubokých svalů v těle
  • Poradíme, co jíst, co zařadit do běžného dne, co si přečíst
  • S předškoláky proberme portfolio podle Drahomíry Jucovičové (zraková percepce,sluchová percepce, motorika, emoce)
  • Důležitá je práce s hmatem
    • Hmatové pexeso, mačkací míčky, terapeutická hlína, kinetický písek, sypký materiál typu fazole, hrách.
  • Rovnováha – balanční pomůcky, houpání
  • Propojení hemisfér – křížové pohyby, rytmicita
  • Relaxace – masáže, práce s vědomou pozorností  – Mindfulness

 

SMARTY ŠKOLA – „Chytrá“ jóga ve škole

  • Jóga ve škole na podporu soustředění, učení a obratnosti
    • Cviky podle neuro-vývojové stimulace – zadám vždy pro cvičení každý den ve škole
    • Cviky podle vývojové kinezologie – cvičíme „Smarty mořský příběh“ s básničkami
    • Edu-kineziologie – krátká cvičení na začátek lekce, které doporučuji i do výuky na aktivizaci a relaxaci
    • Cviky na propojení hemisfér – formy ležatých osmiček a křížových pohybů v jakékoli podobě
    • Prvky jógy + dechová cvičení
    • Prvky akrobatické jógy
    • Prvky partnerské jógy
    • Cvičení v kruhu
    • Opičí dráhy – podlézání, přelézání, chůze po nerovném povrchu, práce s nožní klenbou
    • Cviky na reakční rychlost, interamodalitu, serialitu – pochod, tleskání, postřeh
    • Pohybové hry
    • Pomůcky – míče, švihadla, šátky, kruhy, lana…
    • Netradiční masáže
    • Relaxace – práce s pozitivní emocí, s pozitivním zážitkem

 DÍLČÍ OSLABENÍ VÝKONU 

Tzv. dílčí funkce jsou základní schopnosti, které umožňují diferenciaci a rozvoj vyšších psychických funkcí, jako jsou řeč a myšlení (Scharingerová, 2016). Pokud existují poruchy dojde k nerovnoměrnému vývoji. DOV  je jednou z metod, která ovlivňuje kvalitu vnímání dítěte a zpracování informací, čímž má dopad na projevy a chování ve škole. Můžete najít informace i pod deficity dílčích funkcí (Teilleistungsswächen) rakouské psycholožky Brigitte Sindelaar.

Co ovlivňují:

  • čtení, psaní, výslovnost, řeč, jemnou motoriku, matematiku, chování a jednání.

Pokud včas zjistíme oslabení některé funkce, můžeme vhodnou stimulací podpořit její rozvoj a zmírnit či zcela eliminovat pozdější problémy s osvojováním základních školních dovedností. Je důležité začít v předškolním věku, ideálně se věnovat buď poslední rok školky, při odložené školní docházce nebo při přípravném ročníku základní školy.

Sindelarova (2007, 2013) řadí mezi dílčí funkce:

  • zrakové vnímání, sluchové vnímání, prostorovou orientaci, intermodální spojení a vnímání časového sledu (někdy označované jako serialita- posloupnost krok za krokem), vizuomotorická koordinace (pohyb oka a ruky).
  • (v případě zrakového a sluchového vnímání se přitom nejedná o zrakové či sluchové vady, ale nedostatečné zpracování zrakové, resp. sluchové informace v mozku).

Nápravy podle DOV jsou možné pravidelným tréninkem.

 

FEUERSTEINOVA METODA INSTRUMENTÁLNÍHO OBOHACENÍ

Metoda psychologa Reuvena Feuersteina používaná v řadě zemí celého světa představuje propracovaný systém pro rozvoj kognitivních dovedností (dovedností myslet a učit se) a zlepšuje nenásilnou formou komunikační dovednosti dětí i dospělých. Celkově zvyšuje schopnost učit se pomocí vhodných strategií řešení. Děti pracují invididuálně nebo ve skupinkách s papírem a tužkou, s uceleným systémem cvičných sešitů v rámci dvaceti oblastí (instrumentů) se řeší stále náročnější úkoly. Lektor učí děti kriticky přemýšlet, učí je pracovat s chybou a podporuje jejich vnitřní motivaci k učení.
Program je vhodný právě pro děti se speciálními potřebami  (špatný prospěch, poruchy učení a chování, ADHD, ADD, autismus, Aspergerův syndrom, Downům syndrom aj.) ale i pro další skupiny. Zkušenosti učitelky si můžete přečíst zde.

PŘIHLÁSIT SE

 

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE

UPOZORNĚNÍ

Program nenahrazuje lékařskou péči či lékařem určenou medikaci.