Mgr. Petra Poláková

Kdo jsem?

Jsem veselá a akční máma, která má ráda děti, pohyb, hudbu, vůni a ticho přírody, zdravý životní styl a pohodu. Vystudovala jsem Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, chvíli jsem studovala v Nizozemí, trochu jsem cestovala, pracovala pro projekt Evropské komise a nyní pracuji v oblasti životního prostředí.   Když se mi narodili mí kluci Míla a Fába (2011 a 2012), začala jsem s nimi hrát a cvičit a při našich společných zábavných chvilkách jsem zjistila, že vlastně v tomto skutečně tkví můj potenciál. Nakonec jsem se stala instruktorkou dětské a dospělé terapeutické jógy.  Postupně jsem zjistila, že pohybem se dají řešit i některé problémy, které trápí děti a jejich rodiče, jako jsou specifické poruchy chování a učení. Vlastní zkušeností jsem získala elán do absolvování řady kurzů, které do sebe zapadly a vykrystalizovaly v ucelený projekt SMARTY pro děti. Založila jsem spolu s kamarádkou a skvělou pedagožkou Stanislavou Emmerlingovou Institut náprav neurovývojových poruch, z.s.  v jehož rámci chceme pomáhat rodičům a dětem s potížemi učení chování a dalšími tzv. neurovývojovými potížemi. Ač nejsem ani psycholog či speciální pedagog, věřím, že jsem dosáhla v této oblasti určitého poznání a že mám ty nejaktuálnější informace a přístupy k tomu, abych mohla fundovaně, s radostí a nasazením pomáhat tam, kde to je potřeba.

 

Můžete si přečíst mou knížku:

 

Absolovavané kurzy:

2019 Komplexní přístup k řešení neurovývojových poruch, metody emocionálního uvelnění a jejich využití při řešení psychosoc.příčin NVP (Mgr. S.Emmerlingová) (Osvědčení)

2018 Supervize: Neuro-vývojová stimulace (INVTS, s.r.o. – Mgr. Marja Volemanová) – Osvědčení

2018 Celostní přístup k řešení neurovývojových poruch – Dílčí oslabení výkonu  (Mgr. Stanislava Emmerlingová) Osvědčení

2018 EFT – raná traumata a jejich vliv na vývoj osobnosti a základní seznámení s EFT (Mgr. Stanislava Emmerlingová) Osvědčení 1  Osvědčení 2

2018  Rozvoj pohybových dovedností u dětí od 3 do 7 let – cvičení na propojení hemisfér (MŠ Ottománek) Osvědcení

2018 Úvod do vzdělávací kineziologie (Mgr. Stanislava Emmerlingová) Certifikát

2018 Jednodenní seminář Eurytmie (Česká antroposofická společnost)

2018 Neuro-vývojová terapie ve školní praxi  – Institut neuro-vývojové terapie Mgr. Marja Volemanová Certifikát

2017  a 2018 Kurz celostního programu vývoje dítěte – Pohybové studio MUDr. Věra Kleplová  Certifikát Certifikát 2

2017 Kurz Jak na hyperaktivní dítě – KUPROG CZ   Certifikát

2017 Úvod do neuro-vývojové terapie – Institu neuro-vývojové terapie Mgr. Marja Volemanová Certifikát

2017 Mezinárodní kurz dětské jógy v Londýně – Rainbow Kids Yoga  Certifikát

2017 Desatero pro rozvoj dětí v MŠ (řešení ADHD pohybem) – Pohybové studio MUDr. Věra Kleplová  Osvědčení

2017 Aktivity každodenního života, senzomotorický materiál a Montessori filosfie – práce s dětmi od 0 do 6 roků, Centrum holistického vzdělávání – Osvědčění

2017-2018 Seminář I, II, III, Návod na těloRolfjóga, Rolfpilates  (64h)

2016 Instruktor jógy (150h), Česká asociace dětské jógy  Certifikát

2015 Seminář jógové hry pro předskoláky, Česká asociace dětské jógy

2011  Reiki 1, 2

 

Vzdělání:

2005-2009 Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Západoevrospká studia Mgr. 2009

 

Praxe:

od 2019            Institut náprav neurovývojových poruch, z.s. – založení, přednášky, publikace

od 2018            Konzultace Smarty doma

od 2018            Smarty pro školy – Scio škola

od 2018           Smarty pro školy – ZŠ Květňák

11/2017           Panelová diskuse – prevence poruch chování a učení v rámci Místního akčního plánu Praha 11 Program     Výstupy  Info ve Zpravodaji Klíč

od 2016           Vlastní lekce rodinné (dětské) jógy  a terapeutické jógy pro dospělé – Domov seniorů Chodov, Praha 4

2016-2018      Lektorka hudební školy Malý muzikant  

2016                Lektorka pohybového kroužku Fondu ohrožených dětí – Klokánek, Praha 4 Chodov

 

IČ: 69026343

DIČ: CZ7752120046