Od neklidu ke klidu: cvičením a v poklidu.

Věříme, že s naším přístupem nemusí rodiče cítit bezmoc

Nabízím jedinečný přístup, který funguje. Jsem ráda, že jsem objevila možnosti, jak pomáhat rodinám, kde řeší potíže s hyperaktivitou nebo s obtížemi učení. Vadí mi vysoký počet diagnóz dětí, které mají nedozrálou nervovovou soustavu a okolí si neví rady, co s nimi a jsou dokonce označovány za zlobivé. Vadí mi, že jsou tyto děti trestány a medikovány namísto řešení vlastní příčiny a rozvíjení. Co však pokládám za skutečně alarmující, tyto přístupy nemají pro děti ve většině případů správný efekt, naopak mohou mít neblahé vedlejší účinky.

Naše přístupy jsou jedinečné a efektivní

 • Odbourání primárních reflexů
 • Dotváření nervových spojů
 • Propojování mozkových hemisfér
 • Řešení raných traumat do 3 let věku
 • Tipy, jak je třeba s těmito dětmi pracovat, aby s nimi byla lepší domluva
 • Strava

Je naše poradna určena pro vás?

Je vaše dítě skvělé, ale přesto si s něčím nevíte rady?

Zapadá vaše dítě do některé z těchto kategorií?

 • Je impulzivníJe chaotické
 • Je nespolehlivé – jako by si nic nepamatovalo
 • Skáče nám do řeči
 • Chce všechno hned
 • Neumí ovládat své emoce
 • Pořád se musí nekontrolovaně pohybovat
 • Je nekoordinované a křečovité
 • Je někdy agresivní
 • Má potíže s učením
 • Má potíže se soustředěním
 • Má potíže s vyjadřováním a řečí
 • Je zřejmě hyperaktivní či hypoaktivní
 • Vnímáte souvislost s pojmy ADHD – Attention Deficit Hyperactiviy Disorder nebo ADD – Attention Deficit Disorder

Sama jsem se dostala k této problematice přes mou vášeň: pohyb.

V metodách, které jsem vyzkoušela, je totiž propojení pohybu a učení zásadní. Mohu tak spojit hned několik mých dovedností: praxe v oblasti lidského pohybu, má přirozená schopnosti vnímat dětský svět, chápat je, komunikovat s lidmi a má vrozená touha a s ní související houževnatost přicházet na kloub.

Řešení příčiny je zásadní

Důležité je totiž řešit neurobiologickou příčinu (např. přetrvávající primární reflexy), pomoci dětem potíže řešit efektivně formou cvičení  a také umět vcítit se do kůže těchto dětí, které za své projevy nemůžou.

Ráda předávám dál to, co jsem za řadu let vyzkoumala a sepsala ve své knížce „Jak rozvíjet pohyb, emoce a smysly u dětí“, kde jsem této problematice věnovala speciální kapitolu 3.

Funguje to, ale chce to pravidelnost

U mého syna se pravidelným denním cvičením (cca 10 minut) zlepšila výslovnost, zrakové i sluchové vnímání, eliminovalo se riziko dyslexie a dyspraxie. Bylo to náročné, ale zvládli jsme to!

INNP

V roce 2018 jsem založila neziskovku Institut náprav neurovývojových poruch, který spojuje psycholožku, speciální pedagogy, pedagožky volného času, ergoterapeutku a mámy s osobní zkušeností, které měly přesvědčení, že efektivní řešení u nás chybí. Náš institut má za cíl pomáhat řešit problematiku poruch chování a učení v České republice. Programy vychází z osvědčených metod, které řeší tyto potíže sofistikovaným cvičením na podložce a u stolu.

Chcete-li si zjistit tipy, příčiny a dozvědět o řešení, které vám pomůže, objednejte se do poradny nebo na kurz: Institut náprav neurovývojových poruch

Přečtěte si to podstatné v knížce:

„úryvek z knížky Jak rozvíjet pohyb, smysly a emoce –kapitola 3“

Rozvoj dítěte je jako růst stromu. Vývoj dítěte si lze představit jako strom, představu stromu uvádí při rozvoji dítěte řada odborníků (např. Sindelarová, 2016). Žádný strom totiž není stejný, každý strom je jedinečný, stejně jako člověk. Na druhou stranu potřebují všechny stromy pro svůj správný růst stejné podmínky, obdobně jako je pro děti důležitý správný fyziologický vývoj (především v prvním roce života). Chceme-li se těšit ze  stromu, musíme nejdřív zasadit semínko, poté musí strom pořádně zapustit kořeny. Z kořenů pak vyrůstá pevný kmen, na němž rostou silné větve, lístky a plody. Proto je tak důležité vnímat ve vývoji a výchově dítěte následující okamžiky:

 • semínko (okamžiky před početím, početí, dědičnost),
 • kořeny (okamžiky před narozením, narození a okamžiky po narození),
 • kmen (správný pohyb a psychomotorický vývoj v prvním roce života),
 • větve (rozvoj smyslů),
 • lístky (emociální schopnosti, „měkké“ dovednosti),
 • plody (pozornost, spokojenost, životní cesta, vnitřní radost, dobré vztahy, úspěchy).
Knížka Jak rozvíjet pohyb, smysly a emoce

Chtěla bych Petře moc poděkovat za zasvěcení do dané problematiky, na základě čeho jsme se rozhodli, že se do cvičení pustíme. Profesionalita a srdcem vedený celý program určitě přinesl své ovoce. Je vidět jak v přípravě, konzultaci, tak i v samotném cvičení s dítětem, že Petru práce opravdu baví. Všem určitě doporučuji vyzkoušet ale hlavně se nevzdávat, věřit a vydržet dokonce, výsledek bude stát za to. Jana T.“