Je vaše dítě skvělé, ale přesto si s něčím nevíte rady?

 • Zapadá vaše dítě do některé z těchto kategorií?
  • Neumí  se soustředit
  • Je impulzivní
  • Je chaotické
  • Je nespolehlivé – jako by si nic nepamatovalo
  • Skáče nám do řeči
  • Chce všechno hned
  • Neumí ovládat své emoce
  • Pořád se musí nekontrolovaně pohybovat
  • Je nekoordinované a křečovité
  • Je někdy agresivní
  • Má potíže s učením
  • Má potíže se soustředěním
  • Má potíže s vyjadřováním a řečí
  • Je zřejmě hyperaktivní či hypoakivní
  • Vnímáte souvislost s pojmy ADHD – Attention Deficit Hyperactiviy Disorder nebo ADD – Attention Deficit Disorder

Jste motivovaní rodiče a chcete najít alternativní řešení pro zdravý vývoj vašeho dítěte?

 • Můžete s tím něco dělat – pochopit příčiny, jít „na to“ v klidu – „chytře“
 • Nabízíme komplexní SMART přístup
 • Víme jak na to

Chcete vědět, proč se to všechno děje?  

 • O diagnózu skutečně primárně nejde
 • Je v tom fyziologie člověka a v hlavní roli je mozek
 •  Centrální nervová soustava není doladěná
  • V odborné literatuře se např. setkáváme s pojmy – mozkové hemisféry a corpus callosum – svorové těleso, frontální lalok, mozeček, thalamus, amygdala, retikulární formace, bludný nerv, dopaminergenní dráhy, adrenalin, bazální ganglia, binokulární funkce očí – to jak oči spolupracují a nesouvisí s dioptriemi apod.
  • Mozek funguje unilaterálně (mozkové hemisféry nejsou optimálně propojeny)
  • Jaké jsou projevy?
   • špatná koordinace očních pohybů
   • špatná koordinace svalů, oko-ruky
   • chaos v myšlení
   • jedno ucho vypíná pozornost
   • nastavení stresového režimu těla „uteč/útoč“
 • Poruchy v oblasti smyslového vnímání
  • Děti mohou mít navíc poruchu v oblasti smyslů – buď vnímají více nebo naopak skoro nevnímají (někoho bouchnou, přitom jen nedohadnou sílu…) -. Tzv. senzorická integrace
  • Nejsou děti přecitlivělé na hluk, světlo nebo dotyk?
  • Netlačí je celý den šev ponožky v botě a pak se jen těžko soustředí na něco jiného?
 • Jaké jsou například důsledky
  • Problémy s rovnováhou
   • je tedy pro ně snazší běhat než jít pomalu, vstávat než sedět klidně
  • Únava
   • na běžné aktivity díky nedostatečnosti mozkových center vynakládají velkou energii
   • Agresivita
    • jako když máte hlad  a začnete být podráždění
  • Zapomínání
   • Nefunguje čelní lalok a mozeček – centrum paměti a automatizace pohybů a činností (jako by se pořád všechno museli znovu učit)
  • Nemotornost
   • Neodhadnou vzdálenost a svou sílu, nemají rozvinuté vnímání svého těla a odhad své síly
  • Chaos
   • mozek funguje jednostranně a mají problémy s vnímáním posloupnosti, neví co je teď, pak….což je ještě více zneklidňuje
   • neví, kde je vpravo, vlevo (neumí překročit střední linii)
  • Problém se zrakovým vnímáním
   • špatná koordinace očních pohybů, oční pohyby jsou nezralé
   • špatná koordinace svalů, oko-ruky
  • Problém se sluchovým vnímáním
   • Vnímají  levých uchem – tím vnímají jen detaily a ne celistvou informaci
  • Stres
   • Tělo jede automaticky v režimu útoč/uteč – poruchy imunity, častá nemocnost

11 věcí, které můžete udělat právě teď:

 • POZITIVNÍ PŘÍSTUP
  • Zaměřit se na to, co se dítěti podařilo a že je skutečně skvělé a jedinečné (vhodný čas před spaním)
 • POCHVALA
  • Odměnit, pochválit, motivovat
 • POZORNOST
  • Bavit se s nimi o tom, co je zajímá, věnovat se jim
 • POTRAVA
  • Správná výživa – omega3 nenasycené kyseliny, hodně vody, vyvážené jídlo
 • PRAVIDLA
  • Zavést strukturu a řád do každého dne, tyto děti to potřebují (mají problémy s posloupností dějů – tzv. seriaita)
 • PÉČE O SMYSLY
  • Hmat, zrak, jemná a hrubá motorika, naučit je vnímat svět kolem sebe všemi smysly
 • POHODA – snížit počet aktivit a dopřát jim relaxaci
 • PŘÍRODA – zajistit dostatek aktivit venku
 • PŘÍKLAD
  • Rodiče jsou příkladem, důležitá je i práce na sobě – přehodnotit priority
 • PŘELADĚNÍ
  • konzultovat s odborníkem a „přeladit“ jednoduchým cvičením mozek, aby fungoval bilaterálně se správně propojenými hemisférami
 • POHYB
  • Dopřát dětem spontánní zdravý pohyb
  • Konzultovat s odborníkem a pak doma cvičit deset minut denně – program Smarty pro děti 
   • zařadit cviky na rovnováhu, odbourání primárních reflexů, cviky na aktivaci mozku a relaxaci

Můžete si přečíst